,

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án ruby city ct3