,

giấy phép xây dựng ruby city ct3

giấy phép xây dựng ruby city ct3

giay-phep-xay-dung

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG RUBY CITY CT3

Ngày 22 tháng 12 năm 2017 ,Giấy phép xây dựng Ruby ct3 số 162/ GPXD được Sở xây dựng Hà Nội, đại diện là ông Trần Việt Trung – Phó giám đốc sở cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển …